Terug naaar Tijdmachine

1349

Groenendijk

Groenendijk is de naam van een middeleeuwse dijk die al in 1349 genoemd wordt. Men zal deze dijk met ‘groen’ geassocieerd hebben, hetzij wegens de grasbegroeiing op de dijk, hetzij wegens begroeiing er vlak naast. De dijk is hier geen waterkerende dijk van het Hollandse type, maar een centrale toegangsweg tot een nogal drassig beemdengebied tussen Ulendonk en de Donge. Het is dus een verhoogde weg in nat gebied. In de 17e eeuw werd aan de Groenendijk een haven aangelegd.