Terug naaar Tijdmachine

1342

Jan I van Polanen overleden

Jan I van Polanen overlijdt (in februari). Hij lig begraven in de Grote Kerk te Breda. Zijn zoon Jan II van Polanen wordt nu de wettige erfgenaam van Willem van Duvenvoorde. Jan I van Polanen was de (wettige) halfbroer van Willem van Duvenvoorde, en dus ook de wettige erfgenaam van hun beider vader. Beide halfbroers konden goed met elkaar overweg en traden vaak samen op. Doordat Willem van Duvenvoorde geen wettige kinderen had, en dus ook geen erfgenaam, waren Jan I en later Jan II van Polanen zijn wettige erfgenamen.