Terug naaar Tijdmachine

1329

Willem van Duvenvoorde wordt gewettigd

De keizer van het Heilige Roomse Rijk ontheft Willem van Duvenvoorde op 11 augustus van zijn onwettige geboorte. Onwettige (bastaard) kinderen waren in de middeleeuwen niet ongewoon en zij hadden niet per se een lagere (sociale) status dan wettig geborenen. Een belangrijk verschil was wel dat bastaarden niet konden erven. Natuurlijk konden zorgzame vaders bij leven of bij testament (beperkte) schenkingen aan hun bastaardkinderen doen, maar rechten hadden ze niet. Als bastaard had Willem niet alleen niet gedeeld in de erfenis van zijn vroeg overleden vader, maar kreeg hij ook niet diens adellijke titel en de daaraan verbonden (voor)rechten. Alleen de keizer kon deze erfrechtelijke beperking wegnemen door een bastaard alsnog ‘wettig geboren’ te verklaren. Voor Willem kwam dit te laat om alsnog te kunnen erven, maar hij werd hiermee wel een volwaardig lid van zijn vaders familie en dus ook van de Hollandse adel. Willem van Duvenvoorde zelf beschouwde deze wettiging als een ‘nieuwe geboorte’ en sprak later over deze dag als zijn geboortedag. Op de foto het wapen met het helmteken van Willem van Duvenvoorde.