Terug naaar Tijdmachine

1327

Vrachelen

Vrachelen wordt in 1327 voor het eerst in de archieven vermeld. In 1435 worden vermeld: Vrachelsestege, Vrachelsestraat, Vrachelseakker, een heiveld van 1 bunder genaamd ‘t Laar en de heide. Nog later vernemen we van de Vrachelse Heide en de Vrachelse Dijk. Archeologisch is hier bewoning vanaf de Karolingische periode aangetoond. Het Vracht uit 1327 is mogelijk een corrupte vorm voor Vrachle, en die naam zou verband houden met wrac, wraeck’: niet gaaf, bedorven, beschadigd’. Het tweede lid in Vrachel is lo, wat ‘bosje op hoge zandgrond’ betekent. Vrachelen is dan een gedegenereerd bosje op hoge zandgrond. De -n is later achter Vrachele vastgehecht, waardoor een schijnbare meervoudsvorm ontstaan is.