Terug naaar Tijdmachine

1324

Houtse en Vrachelse Akkers

De Houtse en Vrachelse Akkers zijn een typisch openakkergebied met een voor westelijk Noord-Brabant grote omvang van 300 hectare. Er lagen veel kleine, meest strookvormige percelen. De akkers werden doorkruist door allerlei paden die soms de perceelsgrenzen volgden, maar soms ook schuin oversteken. Sommige van die akkerpaden maakten deel uit van de oude route Breda - Geertruidenberg. Binnen deze open akker is in verkaveling en aard van de bodem een zekere geleding te herkennen. De eerste vermelding van de akker dateert van 1324. Het gaat dan over de percelen die later van de abdij Tongerlo zijn: de Houtacker, die Sandacker, die Donrebosch, de Lusebosch en tsClercs lant. Zie kaart 1659 (zuid boven!) Vermoedelijk lag in de Houtse Akker een ven, want er werd aan Ter Brake in 1422 cijns betaald van het Houtven in die Acker, een post die overigens onder Vrachelen gegroepeerd staat.