Terug naaar Tijdmachine

1311

Ter Aalst

De eerste vermelding van Ter Aalst dateert uit 1311. Rond 1800 staat daar verspreide bebouwing langs de straat, met een kleine cluster bij de Pannenhoef. Vermeld worden de Heertgang van ter Aalst en de akker. In de naam Aalst zit de boomnaam Els, Alnus glutinosa verborgen, een boomsoort die graag op moerassige plaatsen groeit. Ter Aalst was al vroeg bewoond, want er zijn archeologische vondsten gedaan uit de ijzertijd en Romeinse tijd. Een bekende boerderij was de Pannenhoeve, beter bekend als het Pannenhuis, aan de Pannenhuisstraat. De boerderij is in 2004 afgebroken.