Terug naaar Tijdmachine

1213

Steelhoven

Steelhoven wordt ook al in 1213 genoemd, maar de naam ziet er dan heel anders uit: Sthenlo. De oude vermeldingen maken duidelijk dat de naam Steelhoven voortkomt uit Steenlo. Vanaf 1560 komt de spelling Steelhoven voor. In de tegenwoordige straatnaam is dat weer verworden tot Stelven. ‘Steen’ is een aanduiding voor een lemige ondergrond, maar kan ook wijzen op de aanwezigheid van veldkeien. Op Steelhoven zaten geen veldkeien, maar er zit wel leem in de bodem. Lo is een ‘bosje op hoge zandgrond’. In de archieven worden de Steelhovense Dijk, Steelhovense Vaart en de Steelhovense Akker genoemd. Steenlo was, zo blijkt uit opgravingen, al in de tiende tot de twaalfde eeuw bewoond. Ook werd er IJzertijdbewoning aangetroffen. Het lijkt een niet onbelangrijk gehucht geweest te zijn, tot aan de overstromingen van en na 1421 en de plaatsing van een schans in 1593.