Terug naaar Tijdmachine

1000

Houtse en Oosterhoutse akkers ontwikkelen zich verschillend

Oorspronkelijk waren de twee akkergebieden vanaf de prehistorie gelijk op gegaan wat gebruik en bewoning betreft. Het verschil ontstaat in de middeleeuwen als in Oosterhout ergens rond het jaar 1050 de eerste stenen parochiekerk wordt gebouwd. Vooral na 1200 gaan de ontwikkelingen sterk uit elkaar lopen. Oosterhout gaat verstedelijken en de Houtse en Vrachelse akkers behouden hun agrarisch karakter.