Terug naaar Tijdmachine

800

Vroege bewoning op de Markt

Het oudste huis dat bij het graven van de fietsenkelder onder de Markt is gevonden, dateert uit de Karolingische tijd. Het is een eenvoudig rechthoekig gebouw met een dak dat rustte op ingegraven palen. Aan de rand van het erf was de krijger met de speer begraven, misschien woonde hij in het huis. Het kan ook zijn dat het erf grensde aan het kerkhof rond de kerk en dat de krijger al bij een oud (houten) kerkje werd begraven. Tot 1125 hebben er meerdere huizen op de Markt gestaan. Rond dat jaar moesten die plaats maken voor een uitbreiding van het kerkhof.