Terug naaar Tijdmachine

-400

Haps-huis in de Vlinderbuurt

De basisvorm van de boerderij wordt omstreeks het midden van de ijzertijd ingrijpend gewijzigd. De gebruikelijke drieschepige indeling van boerderijen maakt plaats voor een tweeschepige, waarbij de middenpalen de nokbalk van het dak gaan dragen. Er komt nu veel meer gewicht op de wandpalen te rusten, die dan ook zwaarder worden uitgevoerd. Waarom de bouw veranderde en welke voordelen het had, is nog onduidelijk. In de oostelijke helft van het huis kunnen paalwanden van veeboxen worden herkend. Per box is er plaats voor twee runderen en iedere boerderij kan zo vier tot zes runderen hebben gehad. Door het vee binnen te houden werd het gemakkelijker de mest te verzamelen, die op de akkers gebruikt kon worden. In het gemengd bedrijf vulden de akkers en het vee elkaar noodzakelijk aan. Men noemt de huizen zo omdat voor het eerst in Haps zo’n huis is gevonden.