Terug naaar Tijdmachine

-1100

Voorraadschuurtjes op Klein Steelhoven

Op de erven van boerderijen uit de late bronstijd en vroege ijzertijd, die in Oosterhout zijn opgegraven op de Middenakker en op Klein Steelhoven, zijn naast kleine (voorraad)potjes en schaaltjes (zie foto) ook resten van kleinere gebouwtjes aangetroffen. Ze worden gezien als voorraadschuurtjes of spiekers. Meestal zijn het vierpalige of zespalige bouwsels waarvan verondersteld wordt dat ze hun vloer ongeveer een halve meter boven het grondoppervlak hadden. Dit was nodig om het opgeslagen voedsel, vooral graan, te beschermen tegen aanvreten door dieren. Tegen de muizen waren zelfs plankjes aan de poten vastgemaakt om te verhinderen dat de diertjes naar boven konden komen.