Terug naaar Tijdmachine

-1500

Bronzen speerpunt bij Klein Steelhoven

Bij Klein Steelhoven werd in afvalkuilen uit de middenbronstijd naast aardewerk en verkoolde eikels ook een bronzen speerpunt gevonden. De speerpunt is waarschijnlijk bij een ritueel samen met andere voorwerpen en voedsel in een kuil terecht gekomen. Misschien hoorde hij bij de persoonlijke uitrusting van een man; mogelijk gaat het om een offer bij een begrafenisritueel. De eikels zouden dan van een dodenmaaltijd afkomstig kunnen zijn. Opgeslagen eikels dienden meestal als veevoer maar roosteren maakte ze ook geschikt voor menselijke consumptie.