Terug naaar Tijdmachine

-3500

Vlaardingen-mensen

De geslepen Vlaardingenbijl, gevonden op Weststad II, stamt uit de tijd van de Vlaardingen-cultuur en moet gebruikt zijn voor houtbewerking zoals bijvoorbeeld het kaalmaken van grond of het verzamelen van veevoer in de vorm van takken met bladeren. Ook kan de bijl in gebruik zijn geweest bij het vervaardigen van kano’s of grote staande visfuiken of visweren. Van Vlaardingen-mensen is bekend dat ze naast vissen en verzamelen hun voedselpakket aanvulden door vee te houden. Het is zeker niet onmogelijk dat Vlaardingen-mensen in Oosterhout en omgeving hun vee lieten grazen in de bossen en de natte weides.